Digipädevused

Digipädevused õppekavas

Õpilaste digipädevuste mudel

Õppekava digipädevuste näited – õpilood